Experimentální vývoj umělé inteligence v bezpapírové komunikaci

Projekt společností ALLIUM s.r.o. a ALTAIR SOFTWARE s.r.o. je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj s cílem vyvinutí nového softwaru.

Cílem projektu je automatizace řady procesů, jejich realizace vyžaduje malý díl kreativity a mohou tudíž být automatizovány s využitím umělé inteligence. Záměrem projektu je vytvořit software schopný analýzy textů a obrázků v digitální podobě. Realizace povede k vývoji softwaru, který bude schopný rozpoznat důležité informace, sumarizovat je, vyhodnotit a vizualizovat při použití široké škály modulů.